Anagrame

29 Jan

Dintr-un fişier text se extrag cuvintele, şi se afişează cu litere mici, sortate lexicografic, câte unul pe o linie. Excepţie fac anagramele: în cazul acestora, pe o linie apare un cuvânt împreună cu anagramele sale, sortate lexicografic. Separarea acestora se face prin liniuţă (cratimă). Un cuvânt apare la ieşire o singură dată. Exemplu: Intrare:

Ieșire:

Indicaţii: cuvintele sunt extrase din fişierul text într-un vector folosind o funcţie cu semnătură:

Se sortează lexicografic vectorul şi se suprimă duplicatele, evitând astfel că un cuvânt să apară în mod repetat; se copiază acest vector pe prima linie a unei matrice de şiruri de caractere cu două linii; se sortează pe litere fiecare cuvânt din prima linie şi rezultatul se depune în a două linie, … Read More »

Matrice rare

29 Jan

Un fişier binar conţine mai multe matrice rare. Scrieţi un program implementat prin comandă

care afişează matricele rare din fişierul numef, având numerele de ordine n1, n2, … Fiecare matrice rară este un articol în fişier, iar articolele au … Read More »