Subiecte Partial


 • Lacăt cu cifru

  Un lacăt cu cifru cu k role, fiecare rolă având n poziții (de la 0 la n-1), poate fi stocat în memorie printr-o matrice dată, LOCK, cu k linii şi…

 • Parcare eficientă

  Avem de administrat eficient o parcare de mașini cu n locuri. Fiecare loc de parcare poate fi liber (0) sau ocupat cu o mașină (1). Vom considera un șir de…

 • Sume

  Fie     o colecţie de     numere naturale, cu     şi     ,     . În colecţie pot există elemente multiple cu aceeaşi valoare. Notăm…

 • Şirul lui Cantor

  Matematicianul Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor a demonstrat că mulţimea numerelor raţionale este numărabilă, considerând reprezentarea de mai jos-stânga. Pornind de la această se generează şirul indicat de săgeţi: 1/1, 1/2,…

 • Mulțime pe biți

  O mulţime de numere întregi poate fi reprezentată astfel: spunem că un număr i aparţine unei mulţimi S dacă bit-ul al i-lea din vectorul S are valoarea 1. Pentru eficientă,…

 • LOTO 6 din 49

  Pentru a juca, cu oarecare şanse, la loteria 6 din 49, putem folosi următoarea strategie: vom juca numerele care au apărut cel mai des în ultimele n extrageri. Pentru loteria…

 • Sistemul de numerație Fibonacci

  Sistemul de numeraţie zecimal se bazează pe cifrele {0,1,…,9} şi numerele 1,10,100,1000,… Cu ajutorul cifrelor şi numerelor respective putem reprezenta orice număr de formă: N = 538 = 5*100 +…

 • Ciurul lui Eratostene

  Pentru determinarea numerelor prime de la 2 până la o anumită valoare n se poate folosi o metodă numită “Ciurul lui Eratostene”. Această metodă presupune că la început toate numerele sunt…

 • Rădăcini Complexe

  Un număr complex     se poate repezenta în limbajul C printr-un vector cu 2 elemente double unde primul element este partea reală x iar al doilea este partea imaginară y. Se consideră…

 • Subșir strict crescător

  Dintr-un şir dat cu numere întregi să se determine lungimea şi poziţia subsirului strict crescător cel mai lung, format din elemente alăturate din şirul dat. Şirul dat se tipăreşte la…