Sudoku

Lui Vasilică îi plac jocurile și puzzle-urile, printre care și Sudoku. Prietenii lui știu asta, așa că i-au adus mai multe jocuri de Sudoku, să vadă dacă sunt completate corect. Prietenii lui i-au dat soluțiile într-un fișier text. Ajutați-l pe Vasilică să scrie un program care să verifice corectitudinea acestor soluții.

Cerință

Să se verifice dacă un joc de Sudoku este corect completat. Pot exista jocuri cu următoarele dimensiuni: 1×1, 4×4, 9×9, 16×16, 25×25, 36×36, 49×49, 64×64, 81×81 (pătrate perfecte).

Un joc de dimensiune n x n este corect, dacă respectă următoarele condiții:

 • pe fiecare linie apar toate cele n caractere o singură dată
 • pe fiecare coloana apar toate cele n caractere o singură dată
 • în fiecare sub-pătrat de dimensiune sqrt(n) apar toate cele n o singură dată
 • nu există mai mult de n caractere distincte într-o soluție

Caracterele folosite pentru completarea jocului sunt exclusiv din setul de caractere dat mai jos:

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz$#?+~!@%^&*()[]+={}:;|

 

Se va ține cont de:

 • pentru dimensiuni diferite de 16, se consideră caracterele începând de la 1, nu neapărat primele n caractere.
 • pentru dimensiunea 16, se consideră caracterele începând de la 0 la F (în hexazecimal)

Formatul datelor de intrare și ieșire

Pe prima linie din fisierul de intrare se găsește numărul de jocuri, N. Pe următoarele linii, se găsesc N jocuri specificate prin:

 • dimensiunea jocului ni
 • soluția jocului (o matrice ni x ni )

Exemplu:

Intrare

3          
1          
1          
4
1 2 3 4
4 3 2 1
3 1 2 4
2 1 4 3
9        
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
4 5 6 7 8 9 1 2 3
7 8 9 1 2 3 4 5 6
2 3 4 5 6 7 8 9 1  
5 6 7 8 9 1 2 3 4
8 9 1 2 3 4 5 6 7
3 4 5 6 7 8 9 1 2
6 7 8 9 1 2 3 4 5
9 1 2 3 4 5 6 7 8

Iesire

VALID
INVALID
VALID

Un exemplu de soluție invalidă este și acesta:

4
1 2 3 w
4 3 2 1
3 4 1 2
2 1 4 3

 

 

Autori: Florin Pop,  Anca Bălănel

Data: 14.11.2009