Tag: Afișare


  • Polinoame rare

    Un fişier binar conţine mai multe polinoame rare. Scrieţi un program implementat prin comandă disppoly numef n1 n2 … care afişează polinoamele rare din fişierul numef, având numerele de ordine…

  • Subșir strict crescător

    Dintr-un şir dat cu numere întregi să se determine lungimea şi poziţia subsirului strict crescător cel mai lung, format din elemente alăturate din şirul dat. Şirul dat se tipăreşte la…

  • Subșir de sumă maximă

    Dintr-un șir dat cu numere întregi să se determine subșirul (format din elemente alăturate din șirul dat) care are suma elementelor maximă. Șirul dat se tipărește la final cu câte…