Tag: Algebră


 • Sume

  Fie     o colecţie de     numere naturale, cu     şi     ,     . În colecţie pot există elemente multiple cu aceeaşi valoare. Notăm…

 • Şirul lui Cantor

  Matematicianul Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor a demonstrat că mulţimea numerelor raţionale este numărabilă, considerând reprezentarea de mai jos-stânga. Pornind de la această se generează şirul indicat de săgeţi: 1/1, 1/2,…

 • Mulțime pe biți

  O mulţime de numere întregi poate fi reprezentată astfel: spunem că un număr i aparţine unei mulţimi S dacă bit-ul al i-lea din vectorul S are valoarea 1. Pentru eficientă,…

 • Polinoame rare

  Un fişier binar conţine mai multe polinoame rare. Scrieţi un program implementat prin comandă disppoly numef n1 n2 … care afişează polinoamele rare din fişierul numef, având numerele de ordine…

 • Rădăcini Complexe

  Un număr complex     se poate repezenta în limbajul C printr-un vector cu 2 elemente double unde primul element este partea reală x iar al doilea este partea imaginară y. Se consideră…

 • Rădăcini întregi

  Rădăcinile întregi ale ecuației cu coeficienți întregi:     sunt     ,     ,     , în care     este un divizor nebanal a lui  …