Tag: Funcții


 • Alocator de Memorie

   

 • Joc

  Cerința problemei Mihai și Ilinca doresc să se apuce de jucat sah, dar deoarece acesta este încă un pic cam complicat pentru ei, și-au ales un joc oarecum asemănător. Tabla…

 • Competiție

  Introducere  Mult aşteptata oră de Educație Fizică a sosit iar Mihai, alături de sora lui Ilinca pregătesc pentru colegii de clasă un concurs surpriză cu diferite probe: sărituri în lungime,…

 • Mulțime pe biți

  O mulţime de numere întregi poate fi reprezentată astfel: spunem că un număr i aparţine unei mulţimi S dacă bit-ul al i-lea din vectorul S are valoarea 1. Pentru eficientă,…

 • Polinoame rare

  Un fişier binar conţine mai multe polinoame rare. Scrieţi un program implementat prin comandă disppoly numef n1 n2 … care afişează polinoamele rare din fişierul numef, având numerele de ordine…

 • Rădăcini Complexe

  Un număr complex     se poate repezenta în limbajul C printr-un vector cu 2 elemente double unde primul element este partea reală x iar al doilea este partea imaginară y. Se consideră…

 • Subșir strict crescător

  Dintr-un şir dat cu numere întregi să se determine lungimea şi poziţia subsirului strict crescător cel mai lung, format din elemente alăturate din şirul dat. Şirul dat se tipăreşte la…

 • Rădăcini întregi

  Rădăcinile întregi ale ecuației cu coeficienți întregi:     sunt     ,     ,     , în care     este un divizor nebanal a lui  …

 • Subșir de sumă maximă

  Dintr-un șir dat cu numere întregi să se determine subșirul (format din elemente alăturate din șirul dat) care are suma elementelor maximă. Șirul dat se tipărește la final cu câte…

 • Eat & drink & code

  Încă din momentul în care au devenit colegi de apartament, conviețuirea dintre Leonard și Sheldon s-a bazat pe un contract de apartament, întocmit și redactat cu atenție de Sheldon. În…