Tag: Mulțimi


  • Sume

    Fie     o colecţie de     numere naturale, cu     şi     ,     . În colecţie pot există elemente multiple cu aceeaşi valoare. Notăm…

  • Mulțime pe biți

    O mulţime de numere întregi poate fi reprezentată astfel: spunem că un număr i aparţine unei mulţimi S dacă bit-ul al i-lea din vectorul S are valoarea 1. Pentru eficientă,…