Tag: Parametri liniei de comandă


  • Vector Rar

    Un vector rar cu elemente întregi (vector cu foarte multe elemente nule) este păstrat în mod economic prin: numărul total de componente n, incluzând şi componentele nule; numărul de componente…

  • Polinoame rare

    Un fişier binar conţine mai multe polinoame rare. Scrieţi un program implementat prin comandă disppoly numef n1 n2 … care afişează polinoamele rare din fişierul numef, având numerele de ordine…

  • Sortare externă

    Pentru sortarea unui număr foarte mare de întregi, long, stocarea acestora în memorie nu este posibilă. Se consideră astfel un set de fişiere binare sortate. Sortarea externă are că scop…